Festiwal Historii Alternatywnej

Celem Festiwalu Historii Alternatywnej jest przede wszystkim popularyzacja i upowszechnianie wiedzy historycznej. Jego cechą jest przystępna i atrakcyjna formuła. Uczestnicy wydarzenia mogą swobodnie brać udział w specjalnie zorganizowanych panelach dyskusyjnych z udziałem pisarzy, dziennikarzy, historyków.
Naszym celem jest także budowanie nowoczesnego patriotyzmu, upowszechnianie literatury historycznej z elementami fantastyki, promowanie kreatywnego myślenia i tzw. „ zabawy z historią”, budowanie zaangażowanej społeczności patriotycznej oraz oczywiście promowanie tradycji.

Dyrektorem literackim Festiwalu jest pisarz Andrzej Pilipiuk.
Dotychczas gościliśmy  u nas  m.in.: Andrzeja Pilipiuka, Adama Przechrztę, Jacka Komudę, Andrzeja Ziemiańskiego, Michała Gołkowskiego, Marcina Podlewskiego, Tomasza Duszyńskiego, Piotra Langenfelda, Jacka Inglota, Joannę Lamparską, Witolda Gadowskiego.

Festiwal ma dostarczyć uczestnikom intelektualnej rozrywki, umożliwić osobiste spotkania
z popularnymi pisarzami, historykami, dziennikarzami, ale też skłonić do głębszej refleksji nad
historią Polski i Europy. Zaproszeni prelegenci debatują nad różnymi wersjami, alternatywnego biegu wydarzeń związanych z historią Polski. 

Festiwal odbywa się tradycyjnie w zabytkowych budynkach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Linki:

http://alterhist.pl/

YT – https://www.youtube.com/@alterhist-festiwalhistorii2882

FB – https://www.facebook.com/alterhist